Bán Đất Công Nghiệp 50 năm – Cụm Công Nghệp Minh Hải, huyện Văn Lâm

Bán Đất Công Nghiệp 50 năm – Cụm Công Nghệp Minh Hải, huyện Văn Lâm

  • Giá Liên Hệ
  • Quy mô
  • Địa chỉ
  • Hướng
  • Diện tích
  • Giấy tờ
  • Quận huyện

Đặt mua

Nội dung chi tiết