Bán Đất Công Nghiệp 50 năm huyện Mỹ Hào – Mặt đường trục kinh tế Bắc Nam

Bán Đất Công Nghiệp 50 năm huyện Mỹ Hào – Mặt đường trục kinh tế Bắc Nam

  • Giá Liên Hệ
  • Quy mô
  • Địa chỉ
  • Hướng
  • Diện tích
  • Giấy tờ
  • Quận huyện

Đặt mua

Nội dung chi tiết

BÁN ĐẤT CÔNG NGHIỆP TRỤC KINH TẾ BẮC NAM HUYỆN MỸ HÀO, HƯNG YÊN

Bán Đất Công Nghiệp trục kinh tế Bắc Nam huyện Mỹ Hào, Hưng Yên