Cho Thuê Đất 50 năm để xây dựng nhà xưởng tại Hưng Yên

Cho Thuê Đất 50 năm để xây dựng nhà xưởng tại Hưng Yên

  • Giá Liên Hệ
  • Quy mô
  • Địa chỉ
  • Hướng
  • Diện tích
  • Giấy tờ
  • Quận huyện

Đặt mua

Nội dung chi tiết