Các loại bất động sản khác

Cho Thuê Kho Xưởng trong Khu Công Nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu

Cho Thuê Nhà Xưởng trong Khu Công Nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu Cho Thuê Kho Xưởng trong Khu Công Nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu Cho Thuê Nhà Xưởng trong Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Cho Thuê Kho Xưởng trong Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Cho […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Nhà Xưởng trong Khu Công Nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu

Cho Thuê Nhà Xưởng trong Khu Công Nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu Cho Thuê Kho Xưởng trong Khu Công Nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu Cho Thuê Nhà Xưởng trong Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Cho Thuê Kho Xưởng trong Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Cho […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Kho Bãi Nhà Xưởng Cho Thuê tại Hưng Yên

Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp Cho Thuê tại Hưng Yên Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp Cho Thuê tại Văn Lâm, Văn Giang, Thị Xã Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Nhà Xưởng Kho Bãi Cho Thuê tại Hưng Yên

Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp Cho Thuê tại Hưng Yên Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp Cho Thuê tại Văn Lâm, Văn Giang, Thị Xã Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Kho Bãi Cho Thuê tại Hưng Yên

Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp Cho Thuê tại Hưng Yên Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp Cho Thuê tại Văn Lâm, Văn Giang, Thị Xã Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Kho Xưởng Cho Thuê tại Hưng Yên

Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp Cho Thuê tại Hưng Yên Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp Cho Thuê tại Văn Lâm, Văn Giang, Thị Xã Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Nhà Xưởng Cho Thuê tại Hưng Yên

Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp Cho Thuê tại Hưng Yên Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp Cho Thuê tại Văn Lâm, Văn Giang, Thị Xã Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 10ha Đất Công Nghiệp tại Hải Dương

Bán 10ha Đất Công Nghiệp tại Hải Dương Giá Rẻ Bán 10ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hải Dương Giá Rẻ Bán 10ha Đất Công Nghiệp tại Hải Dương Bán 10ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hải Dương Chuyển Nhượng 10ha Đất Công Nghiệp tại Hải Dương Giá Rẻ Chuyển Nhượng 10ha Đất Công Nghiệp tại […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 5000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Hẩi Dương

Bán 5000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hải Dương Giá Rẻ Bán 5000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Hải Dương Giá Rẻ Bán 5000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hải Dương Bán 5000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Hải Dương Bán 5000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hải Dương Bán 5000m2 Đất Công […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán Lô Đất Biệt Thự ngõ 120 Phố Trần Bình

Bán lô đất biệt thự tại khu trung tâm thương mại và nhà ở xây lắp điện 1 phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Bán biệt thự tại khu trung tâm thương mại và nhà ở xây lắp điện 1 phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành […]

icon dien tichDiện Tích: 884mm2

icon giaGiá: 115000 tỷ

Bán Lô Đất Biệt Thự tại TTTM và Nhà Ở Xây Lắp Điện 1, Mỹ Đình 2

Bán lô đất biệt thự tại khu trung tâm thương mại và nhà ở xây lắp điện 1 phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Bán biệt thự tại khu trung tâm thương mại và nhà ở xây lắp điện 1 phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành […]

icon dien tichDiện Tích: 884mm2

icon giaGiá: 115000 tỷ

Cho Thuê Nhà Xưởng Kho Bãi tại Bắc Giang

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Bắc Giang, tại Tỉnh Bắc Giang Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Yên Thế, Tân […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Kho Bãi Nhà Xưởng tại Bắc Giang

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Bắc Giang, tại Tỉnh Bắc Giang Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Yên Thế, Tân […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Kho Bãi tại Bắc Giang

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Bắc Giang, tại Tỉnh Bắc Giang Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Yên Thế, Tân […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Kho Xưởng tại Bắc Giang

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Bắc Giang, tại Tỉnh Bắc Giang Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Yên Thế, Tân […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Nhà Xưởng tại Bắc Giang

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Bắc Giang, tại Tỉnh Bắc Giang Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Yên Thế, Tân […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Nhà Xưởng tại Hải Dương

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Hải Dương, tại Tỉnh Hải Dương Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Kinh Môn, Kim Thành, Thành Phố Hải Dương, Cẩm […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Kho Xưởng tại Hải Dương

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Hải Dương, tại Tỉnh Hải Dương Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Kinh Môn, Kim Thành, Thành Phố Hải Dương, Cẩm […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Kho Bãi tại Hải Dương

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Hải Dương, tại Tỉnh Hải Dương Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Kinh Môn, Kim Thành, Thành Phố Hải Dương, Cẩm […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Kho Bãi Nhà Xưởng tại Hải Dương

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Hải Dương, tại Tỉnh Hải Dương Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Kinh Môn, Kim Thành, Thành Phố Hải Dương, Cẩm […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Nhà Xưởng Kho Bãi tại Hải Dương

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Hải Dương, tại Tỉnh Hải Dương Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Kinh Môn, Kim Thành, Thành Phố Hải Dương, Cẩm […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán Chung Cư Phố Nối Mỹ Hào Hưng Yên

Bán chung cư Lạc Hồng Phúc Bán chung cư Phúc Thành Bán chung cư Phúc Hưng Bán chung cư Phúc Hưng 1 Bán chung cư Phúc Hưng 2 Bán nhà ở xã hội tại Phố Nối Mỹ Hào Hưng Yên Bán căn hộ chung cư Lạc Hồng Phúc Bán chung cư phố nối Bán chung […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán đất mặt đường ql18 khu đô thị kim sơn thị xã đông triều

Bán Đất tại Khu Đô Thị Kim Sơn, Phường Kim Sơn, Thị Xã Đông Triều mặt đường quốc lộ 18, cạnh nhà hàng trâu, đúng ngã 3 giao nhau với quy hoạch đường mở rộng 10 làn đường. Vị trí kinh doanh siêu Vip Đối diện nhìn chéo sang siêu thị Melia Mark Mặt tiền: 5m. […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán nhà mặt đường quốc lộ 18 tại Khu Đô Thị Kim Sơn Đông Triều

Bán Nhà + Đất tại Khu Đô Thị Kim Sơn, Phường Kim Sơn, Thị Xã Đông Triều mặt đường quốc lộ 18, cạnh nhà hàng trâu, đúng ngã 3 giao nhau với quy hoạch đường mở rộng 10 làn đường. Vị trí kinh doanh siêu Vip Đối diện nhìn chéo sang siêu thị Melia Mark Mặt […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán Đất tại Khu Đô Thị Kim Sơn Thị Xã Đông Triều mặt đường ql18

Bán Đất tại Khu Đô Thị Kim Sơn, Phường Kim Sơn, Thị Xã Đông Triều mặt đường quốc lộ 18, cạnh nhà hàng trâu, đúng ngã 3 giao nhau với quy hoạch đường mở rộng 10 làn đường. Vị trí kinh doanh siêu Vip Đối diện nhìn chéo sang siêu thị Melia Mark Mặt tiền: 5m. […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán Nhà tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3

Bán Đất Nền Phân Lô tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3 Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên Bán Đất Phân Lô tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3 Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên Bán Đất tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3 Phường Bần […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán Đất Nền tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3

Bán Đất Nền Phân Lô tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3 Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên Bán Đất Phân Lô tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3 Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên Bán Đất tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3 Phường Bần […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán lô đất tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3

Bán Đất Nền Phân Lô tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3 Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên Bán Đất Phân Lô tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3 Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên Bán Đất tại Khu Đô Thị Phúc Thành 3 Phường Bần […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Kho Bãi Nhà Xưởng tại Bắc Ninh

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Bắc Ninh, tại Tỉnh Bắc Ninh Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Từ Sơn, Thuận Thành, Gia Bình, Tiên Du, Lương […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Nhà Xưởng Kho Bãi tại Bắc Ninh

Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Bắc Ninh, tại Tỉnh Bắc Ninh Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho Xưởng, Kho Bãi, Đất Công Nghiệp, Đất Cụm Công Nghiệp, Đất Khu Công Nghiệp tại Từ Sơn, Thuận Thành, Gia Bình, Tiên Du, Lương […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 1 513 >>

BĐS Các loại bất động sản khác