Từ Tháng 1/2024 Cách để xây Nhà tạm trên đất Nông Nghiệp

Quy Định Xây Nhà Tạm Trên Đất Nông Nghiệp

Ngoài việc phải chuyển đổi mục đích sử dụng, để có thể xây nhà tạm trên đất nông nghiệp, chủ sở hữu phải xin giấy phép xây dựng nhà tạm theo quy định.
Điều kiện để cấp phép xây nhà tạm trên đất nông nghiệp được quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BXD như sau:
 • Công trình xây dựng là nhà ở tạm thời phải thuộc khu vực đã được quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch ở khu dân cư nông thôn.
 • Công trình xây dựng là nhà ở tạm thời phải phù hợp với mục đích đầu tư hoặc mục đích sử dụng của đất được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Công trình xây dựng là nhà ở tạm thời phải đảm bảo an toàn cho dự án và các công trình khác xung quanh.
 • Công trình xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu liên quan đến các vấn đề như môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, công trình phải có hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông,…
 • Hồ sơ thiết kế của công trình xây dựng phải đáp ứng quy định của pháp luật.
 • Công trình xây dựng phải đảm bảo phù hợp với quy mô và thời gian thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quy hoạch xây dựng.
 • Chủ sở hữu phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi kết thúc thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng. Các chi phí phát sinh sẽ được yêu cầu bồi thường.
 • Giấy phép xây dựng tạm không cấp theo giai đoạn và dự án mà chỉ cấp cho từng công trình, nhà ở riêng lẻ.
Xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp cần phải đảm bảo những quy định của pháp luật. Ảnh: bcdhouse.vn

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Xây Nhà Tạm Thời Trên Đất Nông Nghiệp

Nếu muốn xây nhà tạm trên đất nông nghiệp thì chủ đầu tư cần phải nộp đơn xin xây nhà tạm trên đất nông nghiệp gửi lên cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi có đất để được sự đồng ý và cấp giấy phép xây dựng. Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp được tiến hành theo các bước sau:

Chuẩn Bị Hồ Sơ

Hồ sơ để xin cấp phép xây nhà trên đất nông nghiệp bao gồm:
 • Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 • Mẫu đơn xin xây nhà tạm trên đất nông nghiệp.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất nông nghiệp sẽ xây nhà tạm.
 • Bản đồ địa chính để xác định ranh giới thửa đất sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng.
 • Bản vẽ thiết kế công trình xây dựng để xin cấp phép (2 bản chính).

Tin Liên Quan

CHUYÊN GIA XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CEO - TĐTĐ
Mr. Tuấn Anh
Đất Công Nghiệp
Liên hệ : 0988.11.8385
Liên hệ :
CEO - BĐSTĐ
Mr. Tuấn Anh
Khu Công Nghiệp
Liên hệ : 0333 69 1111
Liên hệ :
CEO - BĐSCN
Mr. Tuấn Anh
Hotline Tập Đoàn
Liên hệ : 0902 088 558
Liên hệ :