Tìm kiếm BDS Cần bán Đất khu công nghiệp Tỉnh Thái Nguyên

Bán Đất Công Nghiệp tại Thái Nguyên

Xin chào, có phải bạn đang muốn tìm Thuê, Mua, Bán Đất Công Nghiệp tại Thái Nguyên, Diện tích đẹp, giá cả lại rẻ, và thuận tiện về đường xá? • Nếu vậy thì hãy tham khảo qua những diện tích bên dưới xem có phù hợp nhu cầu không nhé. ⇒ Với trên 10 […]

icon dien tichDiện Tích: 300000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 30000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên

Bán 30000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên. – Diện tích còn khoảng: 30ha, có thể tách nhỏ 1ha. – Giá: 85USD/m2. – Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. – Bàn giao mặt bằng để xây dựng […]

icon dien tichDiện Tích: 30000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 20000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên

Bán 20000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên. – Diện tích còn khoảng: 30ha, có thể tách nhỏ 1ha. – Giá: 85USD/m2. – Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. – Bàn giao mặt bằng để xây dựng […]

icon dien tichDiện Tích: 20000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 10000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên

Bán 10000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên. – Diện tích còn khoảng: 30ha, có thể tách nhỏ 1ha. – Giá: 85USD/m2. – Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. – Bàn giao mặt bằng để xây dựng […]

icon dien tichDiện Tích: 100000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 10ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên

Bán 10ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên. – Diện tích còn khoảng: 30ha, có thể tách nhỏ 1ha. – Giá: 85USD/m2. – Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. – Bàn giao mặt bằng để xây dựng […]

icon dien tichDiện Tích: 100000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 9ha Đất Công Nghiệp tại Thái Nguyên

Bán 9ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên. – Diện tích còn khoảng: 30ha, có thể tách nhỏ 1ha. – Giá: 85USD/m2. – Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. – Bàn giao mặt bằng để xây dựng […]

icon dien tichDiện Tích: 90000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 8ha Đất Công Nghiệp tại Thái Nguyên

Bán 8ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên. – Diện tích còn khoảng: 30ha, có thể tách nhỏ 1ha. – Giá: 85USD/m2. – Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. – Bàn giao mặt bằng để xây dựng […]

icon dien tichDiện Tích: 80000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 7ha Đất Công Nghiệp tại Thái Nguyên

Bán 7ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên. – Diện tích còn khoảng: 30ha, có thể tách nhỏ 1ha. – Giá: 85USD/m2. – Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. – Bàn giao mặt bằng để xây dựng […]

icon dien tichDiện Tích: 70000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 6ha Đất Công Nghiệp tại Thái Nguyên

Bán 6ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên. – Diện tích còn khoảng: 30ha, có thể tách nhỏ 1ha. – Giá: 85USD/m2. – Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. – Bàn giao mặt bằng để xây dựng […]

icon dien tichDiện Tích: 60000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 5ha Đất Công Nghiệp tại Thái Nguyên

Bán 5ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên. – Diện tích còn khoảng: 30ha, có thể tách nhỏ 1ha. – Giá: 85USD/m2. – Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. – Bàn giao mặt bằng để xây dựng […]

icon dien tichDiện Tích: 50000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 3ha Đất Công Nghiệp tại Thái Nguyên

Bán 3ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên. – Diện tích còn khoảng: 30ha, có thể tách nhỏ 1ha. – Giá: 85USD/m2. – Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. – Bàn giao mặt bằng để xây dựng […]

icon dien tichDiện Tích: 30000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 2ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên

Bán 2ha Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên. – Diện tích còn khoảng: 30ha, có thể tách nhỏ 1ha. – Giá: 85USD/m2. – Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. – Bàn giao mặt bằng để xây dựng […]

icon dien tichDiện Tích: 20000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Chuyển nhượng đất công nghiệp 50 năm đã trả tiền thuê đất 1 lần trong KCN tỉnh Thái Nguyên

Bán đất công nghiệp 50 năm trong KCN TỈNH Thái Nguên Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. Bàn giao mặt bằng để xây dựng nhà máy luôn. Giá: 85USD/m2. Tổng diện tích là: 250ha, cắt từ 1ha trở […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: 0.09 triệu

Chuyển nhượng 20.000m2 đất công nghiệp 50 năm đã trả tiền thuế 1 lần trong KCN tỉnh Thái Nguyên

Bán đất công nghiệp 50 năm trong KCN TỈNH Thái Nguên Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. Bàn giao mặt bằng để xây dựng nhà máy luôn. Giá: 85USD/m2. Tổng diện tích là: 250ha, cắt từ 1ha trở […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: 0.09 triệu

Chuyển nhượng đất công nghiệp 50 năm đã trả tiền thuê đất một lần trong KCN tỉnh Thái Nguyên

Bán đất công nghiệp 50 năm trong KCN TỈNH Thái Nguên Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. Bàn giao mặt bằng để xây dựng nhà máy luôn. Giá: 85USD/m2. Tổng diện tích là: 250ha, cắt từ 1ha trở […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: 0.09 triệu

Chuyển nhượng 30.000m2 đất công nghiệp 50 năm trong KCN tỉnh Thái Nguyên

Bán đất công nghiệp 50 năm trong KCN TỈNH Thái Nguên Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần 50 năm và vay được vốn ngân hàng. Bàn giao mặt bằng để xây dựng nhà máy luôn. Giá: 85USD/m2. Tổng diện tích là: 250ha, cắt từ 1ha trở […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: 0.09 triệu

<< 1 2 3 4 >>