Tìm kiếm BDS Cần bán Đất khu công nghiệp Tỉnh Hưng Yên

Bán 10000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên

Bán 10000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 10000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 10000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 10000m2 Đất Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 10000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 10000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Hưng Yên […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 9000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên

Bán 9000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 9000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 9000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 9000m2 Đất Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 9000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 9000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Hưng Yên […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 8000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên

Bán 8000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 8000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 8000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 8000m2 Đất Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 8000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 8000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Hưng Yên […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 7000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên

Bán 7000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 7000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 7000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 7000m2 Đất Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 7000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 7000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Hưng Yên […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 6000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên

Bán 6000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 6000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 6000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 6000m2 Đất Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 6000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 6000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Hưng Yên […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 5000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên

Bán 5000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 5000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 5000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 5000m2 Đất Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 5000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 5000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Hưng Yên […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 3000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên

Bán 3000m2 Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 3000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 3000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 3000m2 Đất Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 3000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Hưng Yên Bán 3000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Hưng Yên Vị […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 1ha (10000m2) Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên

Bán 1ha (10000m2) Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên Bán 1ha (10000m2) Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên giá rẻ Bán 1ha (10000m2) Đất trong Khu Công Nghiệp tại Hưng Yên giá rẻ Bán 1ha (10000m2) Đất Công Nghiệp tại Hưng Yên giá rẻ Bán 1ha (10000m2) Đất Công Nghiệp tại […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 10000m2 đất Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt Hưng Yên

Bán đất Khu Công Nghiệp và Đô Thị Dịch Vụ Lý Thường Kiệt Tỉnh Hưng Yên diện tích 3000m2, 5000m2, 6000m2, 8000m2, 9000m2. 10000m2,… Thuộc địa phận 4 huyện: Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên Giá chỉ từ 115usd/m2 -125 usd/m2 ( tùy theo mua trong CCN, hay KCN, và tùy theo vị trí, diện tích, […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 9000m2 đất Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt Hưng Yên

Bán đất Khu Công Nghiệp và Đô Thị Dịch Vụ Lý Thường Kiệt Tỉnh Hưng Yên diện tích 3000m2, 5000m2, 6000m2, 8000m2, 9000m2. 10000m2,… Thuộc địa phận 4 huyện: Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên Giá chỉ từ 115usd/m2 -125 usd/m2 ( tùy theo mua trong CCN, hay KCN, và tùy theo vị trí, diện tích, […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 8000m2 đất Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt Hưng Yên

Bán đất Khu Công Nghiệp và Đô Thị Dịch Vụ Lý Thường Kiệt Tỉnh Hưng Yên diện tích 3000m2, 5000m2, 6000m2, 8000m2, 9000m2. 10000m2,… Thuộc địa phận 4 huyện: Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên Giá chỉ từ 115usd/m2 -125 usd/m2 ( tùy theo mua trong CCN, hay KCN, và tùy theo vị trí, diện tích, […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 6000m2 đất Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt Hưng Yên

Bán đất Khu Công Nghiệp và Đô Thị Dịch Vụ Lý Thường Kiệt Tỉnh Hưng Yên diện tích 3000m2, 5000m2, 6000m2, 8000m2, 9000m2. 10000m2,… Thuộc địa phận 4 huyện: Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên Giá chỉ từ 115usd/m2 -125 usd/m2 ( tùy theo mua trong CCN, hay KCN, và tùy theo vị trí, diện tích, […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 5000m2 đất Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt Hưng Yên

Bán đất Khu Công Nghiệp và Đô Thị Dịch Vụ Lý Thường Kiệt Tỉnh Hưng Yên diện tích 3000m2, 5000m2, 6000m2, 8000m2, 9000m2. 10000m2,… Thuộc địa phận 4 huyện: Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên Giá chỉ từ 115usd/m2 -125 usd/m2 ( tùy theo mua trong CCN, hay KCN, và tùy theo vị trí, diện tích, […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 3000m2 đất Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt Hưng Yên

Bán đất Khu Công Nghiệp và Đô Thị Dịch Vụ Lý Thường Kiệt Tỉnh Hưng Yên diện tích 3000m2, 5000m2, 6000m2, 8000m2, 9000m2. 10000m2,… Thuộc địa phận 4 huyện: Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên Giá chỉ từ 115usd/m2 -125 usd/m2 ( tùy theo mua trong CCN, hay KCN, và tùy theo vị trí, diện tích, […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán đất Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt Hưng Yên

Bán đất Khu Công Nghiệp và Đô Thị Dịch Vụ Lý Thường Kiệt Tỉnh Hưng Yên diện tích 3000m2, 5000m2, 6000m2, 8000m2, 9000m2. 10000m2,… Thuộc địa phận 4 huyện: Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên Giá chỉ từ 115usd/m2 -125 usd/m2 ( tùy theo mua trong CCN, hay KCN, và tùy theo vị trí, diện tích, […]

icon dien tichDiện Tích: m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 30000m2 Đất Cụm Công Nghiệp Phạm Ngũ Lão Hưng Yên

Bán Đất Cụm Công Nghiệp Phạm Ngũ Lão Hưng Yên diện tích: 5000m2, 6000m2, 7000m2, 8000m2, 9000m2, 10000m2, 1ha, 1.5ha, 2ha, 3ha, 5ha, 6ha, 8ha, 9ha, 10ha, 15ha, 20ha, 30ha,… 1hecta, 2hecta, 3hecta, 4hecta, 6hecta, 8hecta, 9hecta, 10hecta, 15hecta, 20hecta, 30hecta,…10.000m2, 15.000m2, 20.000m2, 30.000m2, 50.000m2, 60.000m2, 80.000m2, 90.000m2, 100.000m2,… Cho Thuê Nhà Xưởng tại Cụm […]

icon dien tichDiện Tích: 5000m2m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 1 60 >>