Tìm kiếm BDS Cần bán Đất khu công nghiệp Tỉnh Hà Nam

ĐẤT CÔNG NGHIỆP HÀ NAM

Đất công nghiệp 39 ha tại Hà Nam. 1/ Vị trí: Tỉnh Hà Nam. 2/ Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT) – Thời gian sử dụng: 2069 – Bán từ 10.000 m2 và cắt diện tích theo nhu cầu. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt […]

icon dien tichDiện Tích: 100000m2

icon giaGiá: 0.08 triệu

Bán Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Xin chào, có phải bạn đang muốn tìm Thuê, Mua, Bán Đất Khu, Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam, Diện tích đẹp, giá cả lại rẻ, và thuận tiện về đường xá? • Nếu vậy thì hãy tham khảo qua những diện tích bên dưới xem có phù hợp nhu cầu không nhé. ⇒ […]

icon dien tichDiện Tích: 300000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho Thuê Nhà Xưởng tại Tỉnh Hà Nam

Cho Thuê Nhà Xưởng tại Tỉnh Hà Nam. ∗ Diện tích: 3700m và 4200m. ∗ Giá: 3.5$/m2. ∗ Ngành nghề: phù hợp nhiều ngành nghề. ∗ Tiêu chí: đầy đủ PCCC, trạm điện 3000KVA. Xin mời các nhà đầu tư và quý doanh nghiệp có nhu cầu thì liên hệ ngay: ⇒ Hotline:0968578963. Mr: Trường […]

icon dien tichDiện Tích: 300000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Xin chào, có phải bạn đang muốn tìm Thuê, Mua, Bán Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam, Diện tích đẹp, giá cả lại rẻ, và thuận tiện về đường xá? • Nếu vậy thì hãy tham khảo qua những diện tích bên dưới xem có phù hợp nhu cầu không nhé. ⇒ Với trên […]

icon dien tichDiện Tích: 300000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 10ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 10ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 100000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 9ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 9ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 90000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 8ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 8ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 80000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 7ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 7ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 70000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 6ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 6ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 60000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 5ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 5ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 50000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 3ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 3ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 30000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 2ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 2ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 20000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 1ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 1ha Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 30000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 30000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 30000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 20000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 20000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 20000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 10000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Bán 10000m2 Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Hà Nam. – Diện tích: 30ha, bán từ 1ha. Tùy theo nhu cầu của KH. – Giá: 75$ – 79$/m2. (Chưa VAT). – Thời gian sử dụng: 2069. – Hạ tầng khang trang, hiện đại. Đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. – Ngành […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

<< 1 2 >>