Tìm kiếm BDS Cần bán Đất công nghiệp Tỉnh Long An

Bán Đất Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Xin chào, có phải bạn đang muốn tìm Thuê, Mua, Bán Đất Khu, Cụm Công Nghiệp tại Tỉnh Long An, Diện tích đẹp, giá cả lại rẻ, và thuận tiện về đường xá? • Nếu vậy thì hãy tham khảo qua những diện tích bên dưới xem có phù hợp nhu cầu không nhé. ⇒ […]

icon dien tichDiện Tích: 100000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán đất Khu Công Nghiệp tại Long An

Bán đất Khu Công Nghiệp tại Long An Đất Khu công nghiệp đã có sổ, đã trả tiền thuế thuê đất 1 lần vay được vốn ngân hàng. Bàn giao mặt bằng để xây dựng nhà máy luôn. thời hạn sử dụng đất đến năm 2054. Tiếp giáp mặt đường tỉnh lộ 823B đường 36m. […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Xin chào, có phải bạn đang muốn tìm Thuê, Mua, Bán Đất Công Nghiệp tại Tỉnh Long An, Diện tích đẹp, giá cả lại rẻ, và thuận tiện về đường xá? • Nếu vậy thì hãy tham khảo qua những diện tích bên dưới xem có phù hợp nhu cầu không nhé. ⇒ Với trên […]

icon dien tichDiện Tích: 500000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 10ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 10ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 100000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 9ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 9ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 90000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 8ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 8ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 80000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 7ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 7ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 70000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 6ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 6ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 60000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 5ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 5ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 50000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 3ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 3ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 30000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 2ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 2ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 20000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 1ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 1ha Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 30000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 30000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 30000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 20000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 20000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 20000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 10000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 10000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán 5000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An

Bán 5000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Tỉnh Long An. Diện tích: – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. – Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Giá: – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – Giá thuê kho xưởng: 3,5$/m2- 3,7$/m2/tháng. (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 5000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

<< 1 2 3 4 >>