Tìm kiếm BDS Cần bán Nhà xưởng Tỉnh Long An

Chuyển nhượng đất công nghiệp tại Long An

Chuyển nhượng đất công nghiệp tại Long An Chuyển nhượng đất công nghiệp tại Long An Bán đất và cho thuê kho xưởng trong KCN tại tỉnh Long An. Hotline: 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 30.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ […]

icon dien tichDiện Tích: 30000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An.

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An. Hotline: 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. 2/ Giá cho thuê – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho thuê kho công nghiệp 1 ha tại Long An

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An. 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. 2/ Giá cho thuê – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho thuê xưởng công nghiệp 1 ha tại Long An

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An. 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. 2/ Giá cho thuê – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho thuê kho xưởng công nghiệp 1 ha tại Long An

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An. 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. 2/ Giá cho thuê – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho thuê nhà xưởng công nghiệp 1 ha tại Long An

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An. 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. 2/ Giá cho thuê – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Chính chủ bán đất công nghiệp 1 ha tại Long An

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An. 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. 2/ Giá cho thuê – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cho thuê đất công nghiệp 1 ha tại Long An

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An. 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. 2/ Giá cho thuê – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cần chuyển nhượng đất công nghiệp 1 ha tại Long An

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An. 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. 2/ Giá cho thuê – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cần chuyển nhượng đất công nghiệp 1 ha tại Long An

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An. 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. 2/ Giá cho thuê – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Cần bán đất công nghiệp 1 ha tại Long An

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An. 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. 2/ Giá cho thuê – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận

Bán đất công nghiệp 1 ha tại Long An

Bán đất Khu Công Nghiệp và cho thuê kho xưởng tại tỉnh Long An. 1/ Diện tích. – Diện tích đất từ 5.000 m2 đến 100.000m2.. – Diện tích xưởng: 5.000 m2 đến 20.000m2. * Đã hoàn thiện hạ tầng 100%. 2/ Giá cho thuê – Đất công nghiệp: 142$/m2 đến 163$/m2 (Chưa VAT) – […]

icon dien tichDiện Tích: 10000m2

icon giaGiá: Thỏa thuận